gamebaivinwin
Posts: 3
Joined: Thu Nov 21, 2019 8:21 am

Re: why can't you use PunkBuster

Tue Jan 07, 2020 2:44 am

anwil wrote:
RobbingHood wrote:PunkBuster causes a lot of problems and was therefore disabled.

but suffering is not wine the players who fall into the ban

bạn yêu thích chơi game vậy bạn có biêt trò chơi nào đang được yêu thích nhât trên thế giới để biết thềm nhiều đanh giá về game bạn hãy truy cập ngay đánh chắn đổi thẻ doithuong.vn để giúp bạn năm bắt về những trò chơi sắp ra mắt và có thêm kinh nghiệm để chơi game

Return to “Suggestions and Feedback”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests